Kasser for lek og lagring


www.caccer.no

Ofte er pappesken gaven kom i, mer populær en gaven som var inni.

Ofte er forberedelsene, byggingen og diskusjonene, mer gøy en selve leken.

Ofte er det deilig å få lov til å leke med en kasse uten at de voksne er redde for at den skal gå istykker.

Ofte er det deilig å bare kunne bruke sin egen fantasi, uten innblanding, og bare bygge, prøve ut...feile.

Ofte er det veldig deilig å ha orden i tingene.

Ofte er det deilig å kunne stable bort ting i høyden.

Ofte er det veldig deilig å bare ha en ledig kasse i nærheten.

Ofte er det veldig deilig å bare sette seg oppi en kasse og seile sin egen sjø.........