Vi gikk i Torshov kirkes barnehage da vi var små. Det er nå over 30 år siden. Det store høydepunktet var når våren kom og alle melkekassene igjen kunne bli tatt i bruk.
Med dem fulgte klyper, tepper og gamle gardiner.
Vi bygde og vi bygde. Vi bakte kaker, bygde hus, kjørte tog, lekte postkontor og butikk.
Det er gode minner!
     Noen barnehager har fremdeles noen igjen av de gamle melkekassene og vi vet at de blir flittig brukt.
For andre er disse kassene høyt savnet.
Vår idè går ut på å produsere kassene i et mer brukervennlig design.
Våre kasser vil kunne bygges etter byggeklossprinsippet.
De har også en holdbarhet langt utover det som er vanlig for leke og lagrings utstyr.
Vi har over 14 års erfaring fra skole og barnehage og av den grunn vet vi viktigheten av solid utstyr.

Vennlig hilsen

Hanne R. Kjølberg - barnehagelærer
     Mona Størseth - lærer.