Kasser for lek og lagring


Badebasseng

Kjøp  en stor presenning. det er bare antall kasser og hvor stor presenningen er som setter grenser. En tanke vi har hatt lenge: vil det være mulig å lage en liten skøytebane på samme prisippet?